Tarraya-

From Philippines
Jump to navigation Jump to search

"Tarraya" in English: Fish Casting Net-

Ejemplo del palabra "TARRAYA" na lenguaje del chavacano(chabacano)

  • Antes si ñor Taguidiña ta anda pesca con tarraya na rio de Tumaga.
    • Long time ago Mr. Taguidiña went fishing with his fishing net in the Tumaga river.

Tarraya para cogi pescao.png


Chavacano By: Franklin H. Maletsky: A Chavacano Zamboangueño

Chavacano - Chabacano: The original online Chavacano - English Dictionary.
El diccionario en línea original de Chavacano. Desde 1997
Email conmigo maga frase de chavacano: franklin_maletsky@yahoo.com. Gracias. Man ayudahan kita.
Chavacano 0 Chabacano? El verdad Chavacano. Pero, no hay se problema con el Zamboangueño, kay ta usa man con el dos.
Chavacano to English Translation Dictionary

ABCChDEFGHIJKLLLMNÑOPQRRRSTUVWXYZ

Chavacano LifeStyles - Estilo de Chavacano

Translate English to chavacano or chabacano, simply click on the letter that the English word starts with below. Or use "SEARCH" top right

English to Chavacano Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

El Chavacano vien vivo aqui na Zamboanga. Man ayudahan kita para engrandese el lenguaje de chavacano, el lenguaje del Zamboangueño.

Click on any letter to find the chavacano or english word you are seaching. Click on the word to see the corresponding translation. We have also included sentences in chabacano(chavacano) with english translations. Puede ustedes omenta palabras de chavacano o ase entra habladas del maga palabras chabacano.

Musician in chavacano is Musicero. Ejemplo del palabra "Musicero" na lenguaje del chavacano(chabacano)
Ele el verdadero musicero de zamboanga. He is the true musician of zamboanga.